You are here: Home

Menaip Transliterasi Arab dalam MS Word

E-mail Print PDF

jadual-transliterasiHuruf-huruf bahasa Arab adalah berbeza daripada bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk menulis transliterasi. Sebagai contoh: perkataan untuk solat ditulis "solat" manakala perkataan untuk keamanan ditulis "salam". Sesiapa yang biasa dengan bahasa Arab akan tahu bahawa "s" dalam solat dan "s" dalam salam mewakili dua huruf berbeza.

Oleh itu, adalah lebih baik untuk menggunakan aksara Unicode untuk menjelaskan keadaan ini kepada pembaca. Contoh lain adalah perkataan "salam" dan "salaam". Sesetengah orang menulis perkataan salam dengan tiga yang agak daripada dua untuk menjelaskan bahawa terdapat vokal yang panjang di akhir perkataan. "Salam", tanpa vokal panjang, juga merupakan perkataan Arab yang merujuk kepada jenis urus niaga ekonomi.

 

Oleh itu, untuk memudahkan pembaca membaca transliterasi Arab, aksara khas Unicode harus digunakan. Perkataan bagi solat ditulis "Salah" [dengan titik di bawah "s"] untuk menunjukkan bahawa huruf itu adalah ص dan bukan س. perkataan Keamanan ditulis dengan “salām” bagi menjelaskan bahawa ia merujuk kepada doa dan bukan transaksi ekonomi.

Untuk aktifkan atau ‘enable’kan ciri ini dalam MS Word, anda hendaklah memuat turun fail ini: Diacritic.dot

Dengan klik berganda (double click) pada fail tersebut, MS Word akan terbuka dan anda boleh mula menaip aksara Unicode. Tekan Alt bersama dengan menekan "a". anda akan melihat "ā" dengan garis di atasnya. Vokal panjang boleh ditulis sebagai "aa", "ii", atau "uu", tetapi ia adalah lebih lebih kemas dengan menggunakan garis di atas huruf. Berikut adalah jadual untuk dapatkan huruf transliterasi:

Alt + a = ā Alt + Shift + a = Ā vokal panjang dengan alif
Alt + i = ī Alt + Shift + i = Ī vokal panjang dengan  yā
Alt + u = ū Alt + Shift + u = Ū vokal panjangdengan  wāw
Alt + d = ḍ Alt + Shift + d = Ḍ ض
Alt + h = ḥ Alt + Shift + h = Ḥ ح
Alt + s = ṣ Alt + Shift + s = Ṣ ص
Alt + t = ṭ Alt + Shift + t = Ṭ ط
Alt + z = ẓ Alt + Shift + z = Ẓ ظ
Alt + ` = ʿ   ع

Tentunya agak leceh untuk membuka fail Diacritic.dot apabila setiap kali nak menaip transliterasi terutamanya jika anda kerap menggunakannya. Berikut adalah cara supaya fail Diacritic.dot dimuatkan setiap kali MS Word dibuka. (Rujukan: MS Office 2010 di bawah Windows 7):

1. Buka "Windows Explorer"
2. Pergi ke "C:"
3. Pergi ke "Program Files" atau "Program Files (x86)"

Program-Files-x86AB


4. Pergi ke "Microsoft Office" atau "Microsoft OfficeXX" [di mana XX bermaksud versi MS Office anda]

ms-officeAB


5. Pergi ke "OfficeXX" [di mana XX bermaksud versi MS Office anda]

office14AB

6. Pergi ke "Startup"

start-upAB


7. Salin (copy) fail "Diacritic.dot" ke dalam direktori ini

diacriticAB

Sekarang setiap kali anda membuka MS Word, secara automatik ia akan memuatkan fail Diacritic.dot untuk anda.  

JADUAL TRANSLITERASI (FULL)

1. HURUF

Huruf Arab

Huruf Latin

Contoh Asal

Contoh Transliterasi

ء

سَأَلَ

sa’ala

ب

b

بَدَلَ

badala

ت

t

تَمْر

tamr

ث

th

ثَوْرَة

thawrat

ج

j

جَمَال

jamāl

ح

حَدِيْث

Ḥadīth

خ

kh

خَالِد

khālid

د

d

دِيْوَان

dīwān

ذ

dh

مَذْهَب

madhhab

ر

r

رَحْمَن

Raḥman

ز

z

زَمْزَم

zamzam

س

s

سَرَاب

sarāb

ش

sh

شَمْس

shams

ص

صَبْر

ṣabr

ض

ضَمِيْر

ḍamīr

ط

طَاهِر

ṭāhir

ظ

ظُهْر

ẓuhr

ع

c

عَبْد

ʿabd

غ

gh

غَيْب

ghayb

ف

f

فِقْه

fiqh

ق

q

قَاضِي

qāḍī

ك

k

كَأْس

ka’s

ل

l

لَبَن

laban

م

m

مِزْمَار

mizmār

ن

n

نَوْم

nawm

هـ

h

هَبَطَ

habaṭa

و

w

وَصَلَ

waṣala

ي

y

يَسَار

yasār

ة

t

طَالِبَة

ṭālibat

 

 

 2. VOKAL PENDEK

vokal pendek

 

 

3. VOKAL PANJANG

vokal panjang


4. DIFTONG

diftong

 

 

Last Updated ( Friday, 11 March 2016 11:34 )  

Advertisement

Advertisement

RSS Feed

Copy URL ini dan masukkan di web anda
http://abqarie.com/alarab/index.php?format=feed&type=rss